Dostawa Klawiatury do laptopów Jak kupować Dostawa Produkty w promocji Dostawa

Klawiatura24.pl Jak kupować

JAK KUPOWAĆ

Oferujemy kilka sposobów złożenia zamówienia:

  • zakup bez rejestracji
  • zakup po zarejestrowaniu się

SKRÓCONA PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

  • należy dodać interesujący/ce nas produkt/ty do koszyka
  • "KROK 1/4" jeśli w koszyku znajdują się produkty możemy zmienić ich ilość oraz wybrać interesujący nas sposób wysyłki
  • wybieramy sposób zamówienia: bez rejestracji, logujemy się na nasze dane lub jeśli nie mamy utworzonego konta a chcemy je założyć wybieramy Zarejestruj się!
  • "KROK 2/4"określamy adres do wysyłki ew. wiadomość dla sprzedającego, dane do wystawiania faktury VAT 23%
  • "KROK 3/4"sprawdzamy poprawność danych jeśli posiadamy kupon rabatowy możemy go wykorzystać
  • "KROK 4/4"po złożeniu zamówienia zostanie wysłana wiadomość mail na adres kupującego z pełną specyfikacją zamówienia oraz danymi do wykonania przelewu

INSTRUKCJA KROK PO KROKU SKŁADANIA ZAMÓWIENIA


Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

• Utworzyć konto w sklepie internetowym
• Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
• Zapisać się na Newsletter

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj http://www.klawiatura24.pl/regulamin
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1. UTWORZENIE KONTA
1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://www.klawiatura24.pl/rejestracja w Formularzu Rejestracji podać następujące dane:
1.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej; hasło; imię i nazwisko; ulica; numer domu/lokalu; kod pocztowy; miasto; numer telefonu kontaktowego. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy.
1.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu.
1.3. Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj”, po czym na podany adres poczty elektroniczny zostaje niezwłocznie wysłany link weryfikujący chęć utworzenia Konta – należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o kosztach i terminie dostawy. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj produkt do koszyka”.
2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:
2.3.1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.
2.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) albo dodania innych Produktów (pole: „Kontynuuj zakupy”).
2.3.3. Klient wybiera sposób dostawy oraz płatności i jest jednocześnie informowany o ich koszcie.
2.4. Następnie należy kliknąć pole „Przejdź dalej” i Klient niezalogowany na Konto zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto oraz dla takich, którzy go nie posiadają.
2.4.1. Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj”.
2.4.2. Klient, który nie posiada Konta podaje adres poczty i klika pole „Nie posiadasz konta? Zarejestruj się”, a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta i jest przekierowywany do pkt. 2.5.
2.4.3. Klient, który chce złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta klika pole „Kliknij i zamów bez rejestracji”.
2.5. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której Klient:
2.5.1. Ma możliwość weryfikacji danych do dostawy podanych podczas tworzenia Konta, a w wypadku składania Zamówienie bez tworzenia Konta podaje następujące dane: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej oraz adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj). W przypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.5.2. Ma możliwość wpisania wiadomości do Sprzedawcy.
2.5.3. Ma możliwość zmiany adresu do dostawy jeżeli jest inny niż podany wyżej.
2.5.4. Ma możliwość zmiany danych do faktury – jeżeli są inne niż podane wyżej.
2.6. Następnie należy kliknąć pole „Przejdź dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.:
2.6.1. Określenie przedmiotu Zamówienia.
2.6.2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.
2.6.3. Wybrany sposób dostawy i płatności.
2.6.4. Adres do dostawy.
2.6.5. Treść ewentualnej wiadomości do Sprzedawcy.
2.6.6. Na tym etapie Klient ma również możliwość wpisania kodu rabatowego – jeżeli go posiada. Po wpisaniu kodu niezbędne jest kliknięcie pola „Przelicz” celem wyliczenia prawidłowej wartości Zamówienia po rabacie.
2.7. Następnie należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
2.7.1. Tak złożone Zamówienie wią że Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie

3. NEWSLETTER
3.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany i kliknąć pole „Zapisz” po czym Usługobiorca otrzyma na podany adres poczty elektronicznej link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu do listy dystrybucyjnej Newslettera. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

4. INFORMACJE DODATKOWE
4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
4.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” w pkt. 2.7. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Wstecz” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.
4.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres kontakt@klawiatura24.pl.
4.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.
4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
4.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
4.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
4.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
4.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
4.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

Pliki do pobrania

Strona krok po kroku sklepu internetowego znajduje się tutaj www.klawiatura24.pl/strona_krok_po_kroku.pdf